• Fotowoltaika

  FOTOWOLTAIKA

  Osoby zainteresowane w??asn─? elektrowni─? s??oneczn─? zapraszamy do kontaktu.Mamy na swoim koncie setki zamontowanych instalacji fotowoltaicznych.

  WWW.DUTERM-ENERGY.PL nowa strona !!!!

  Nasza firma rozszerza dzia??alno??─? o monta?? i sprzeda?? instalacji fotowoltaicznych. Z tego powodu na dniach planujemy uruchomi─? now─? stron─? o (…)

  Zmiana cennik??w produkt??w HM

  01.04.2014

  Od dnia 1.04.2014 obowi─?zuj─? new ceny na produkty firmy HM. Aktualne cenniki do pobrania w zak??adce Cenniki i Katalogi.

  Targi AQUA-TERM Nitra

  14.02.2013
  W dniach 12-15.02.2013 w miejscowo??ci Nitra na S??owacji odby??y si─? targi AQUA-TERM. Jest to najwi─?ksza impreza targowa zwi─?zana z technik─? grzewcz─? i sanitarn─? w tym kraju. Odbyli??my tam wiele ciekawych (…)

O FIRMIE

Firma DU-TERM jest wy??─?cznym importerem grzejników niemieckiego koncernu H.M. Heizkörper GmbH & Co. na terenie Polski. Nasza firma powsta??a w 2007 roku w miejsce zlikwidowanej firmy HM Grzejniki Polska sp. z o.o. Siedziba firmy oraz g??ówny magazyn mie??ci si─? w ?üodzi przy ulicy Morgowej 12.

Firma DU-TERM pr─???nie rozwija sie─? klienck─? we wszystkich regionach Polski. Nasi klienci ceni─? sobie jako??─? naszych produktów, ich odmienn─? form─?, konkurencyjn─? cen─? oraz profesjonalna obs??ug─?. Nie bez znaczenia jest równie?? fakt, ??e wi─?kszo??─? naszych grzejników - równie?? te nietypowe - dost─?pna jest od r─?ki. Nasz magazyn grzejników liczy prawie 2500 szt., a sprzeda?? grzejników GALANT w naszym kraju trwa nieprzerwanie od prawie 14 lat.

W naszej ofercie znajdziecie Pa??stwo równie?? kot??y gazowe uznanych producentów, grzejniki p??ytowe, pokojowe, ??azienkowe, grzejniki centralnego ogrzewania, g??owice termostatyczne, zawory termostatyczne, kaloryfery oraz ca??y osprz─?t przy??─?czeniowy do grzejników.

Lista dostawców znajduj─? si─? poni??ej. Zach─?camy do zapoznania si─? z nasz─? ofert─?.

Grzejniki stalowe:

logo hm

 

logo CARAT

Grzejniki ?üazienkowe

logo

Kot??y gazowe :

Logo Beretta


logo termet

Artyku??y Instalacyjne :

logo

 

logo giacomini