• Fotowoltaika

  FOTOWOLTAIKA

  Osoby zainteresowane w??asn? elektrowni? s??oneczn? zapraszamy do kontaktu.Mamy na swoim koncie setki zamontowanych instalacji fotowoltaicznych.

  WWW.DUTERM-ENERGY.PL nowa strona !!!!

  Nasza firma rozszerza dzia??alno??? o monta?? i sprzeda?? instalacji fotowoltaicznych. Z tego powodu na dniach planujemy uruchomi? now? stron? o (…)

  Zmiana cennik??w produkt??w HM

  01.04.2014

  Od dnia 1.04.2014 obowi?zuj? new ceny na produkty firmy HM. Aktualne cenniki do pobrania w zak??adce Cenniki i Katalogi.

  Targi AQUA-TERM Nitra

  14.02.2013
  W dniach 12-15.02.2013 w miejscowo??ci Nitra na S??owacji odby??y si? targi AQUA-TERM. Jest to najwi?ksza impreza targowa zwi?zana z technik? grzewcz? i sanitarn? w tym kraju. Odbyli??my tam wiele ciekawych (…)

Wybrane produkty z naszej oferty :

THEMA

THEMA to grzejnik na czasie. Najnowszy produkt w rodzinie HM. Dostarczany z g??adk? p??yt? czo??ow? doskonale wpisuje si? w aktualnie panuj?ce trendy w nowoczesnym budownictwie i architekturze. Du??a ró??norodno??? wymiarów, wersja pionowa, trzy rodzaje pod???czenia ( C,VK, M ) oraz dwa warianty p??yty czo??owej ( LINE, PLAN )pozwalaj? zastosowa? ten model grzejnika zarówno w nowych jak i modernizowanych instalacjach. Oferowany jest standardowo w kolorze bia??ym oraz za dop??at? w kolorach specjalnych i palecie kolorów RAL.

Czytaj wi?cej...

 

Galant

Oferta Grzejnik??w Galant

GALANT nale??y do najnowocze??niejszych i bezwarunkowo najlepszych grzejników z integralnie wbudowanymi przy???czeniami.

Czytaj wi?cej...

Stylistyka

To, co ju?? na pierwszy rzut oka odró??nia grzejnik GALANT od innych grzejników to jego elegancka, p??asko wyprofilowana forma, staranne wyko??czenie, oraz delikatnie zaokr?glone kanty przykrywy górnej.

Cechy te pozwalaj? na optyczne wkomponowanie grzejnika w ??ciany ka??dego wn?trza oraz stanowi? o niepowtarzalnym charakterze.

Centara

Grzejniki Centara

Koncepcja modelu CENTARA otwiera nowe perspektywy w rozwi?zaniach przy???czy ??rodkowych.

Czytaj wi?cej...

Vertical

Grzejnik Vertical

GALANT nale??y do najnowocze??niejszych i najlepszych grzejników z integralnie wbudowanymi przy???czeniami.

Czytaj wi?cej...

Serwis duterm.pl zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli ma??ych plik??w umieszczanych na komputerze u??ytkownika, podczas przegl?dania stron www. Ciasteczka u??ywane s? do zapisywania informacji w celach reklamowych oraz funkcjonalnych - co pozwala dostosowa? serwis do potrzeb os??b, kt??re odwiedzaj? go wielokrotnie.

Ka??dy u??ytkownik mo??e sam decydowa? o tym, w jaki spos??b cookies zapisywane s? na jego komputerze. Pozwalaj? na to ustawienia/preferencje definiowane w przegl?darkach. Domy??lne ustawienia popularnych przegl?darek (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari) pozwalaj? na zapisywanie cookies ze strony duterm.pl.

Wiecej w zak??adce regu??y cookies