• Fotowoltaika

  FOTOWOLTAIKA

  Osoby zainteresowane w??asn? elektrowni? s??oneczn? zapraszamy do kontaktu.Mamy na swoim koncie setki zamontowanych instalacji fotowoltaicznych.

  WWW.DUTERM-ENERGY.PL nowa strona !!!!

  Nasza firma rozszerza dzia??alno??? o monta?? i sprzeda?? instalacji fotowoltaicznych. Z tego powodu na dniach planujemy uruchomi? now? stron? o (…)

  Zmiana cennik??w produkt??w HM

  01.04.2014

  Od dnia 1.04.2014 obowi?zuj? new ceny na produkty firmy HM. Aktualne cenniki do pobrania w zak??adce Cenniki i Katalogi.

  Targi AQUA-TERM Nitra

  14.02.2013
  W dniach 12-15.02.2013 w miejscowo??ci Nitra na S??owacji odby??y si? targi AQUA-TERM. Jest to najwi?ksza impreza targowa zwi?zana z technik? grzewcz? i sanitarn? w tym kraju. Odbyli??my tam wiele ciekawych (…)

Fotowoltaika

FOTOWOLTAIKA

Osoby zainteresowane w??asn? elektrowni? s??oneczn? zapraszamy do kontaktu.Mamy na swoim koncie setki zamontowanych instalacji fotowoltaicznych.

WWW.DUTERM-ENERGY.PL nowa strona !!!!

Nasza firma rozszerza dzia??alno??? o monta?? i sprzeda?? instalacji fotowoltaicznych. Z tego powodu na dniach planujemy uruchomi? now? stron? o tematyce odnawialnych ??r??de?? energii
www.duterm-energy.pl

Zmiana cennik??w produkt??w HM

01.04.2014

Od dnia 1.04.2014 obowi?zuj? new ceny na produkty firmy HM. Aktualne cenniki do pobrania w zak??adce Cenniki i Katalogi.

Targi AQUA-TERM Nitra

14.02.2013
W dniach 12-15.02.2013 w miejscowo??ci Nitra na S??owacji odby??y si? targi AQUA-TERM. Jest to najwi?ksza impreza targowa zwi?zana z technik? grzewcz? i sanitarn? w tym kraju. Odbyli??my tam wiele ciekawych rozm??w o kt??rych efektach miejmy nadziej? b?dziemy mogli nied??ugo poinformowa?.

Nowe produkty koncernu HM

10.04.2011
Nasza oferta stale si? powi?ksza. Od 1.04.2011 dost?pne s? dwa nowe typy grzejnik??w produkowanych przez koncern HM - CLASSIC M PLAN oraz CLASSIC M LINE. S? to grzejniki dekoracyjne wyposa??one w pod???czenie ??rodkowe wykonane w technologii CENTARA. CLASSIC M PLAN posiada ca??kowicie g??adk? i p??ask? p??yt? przedni?, CLASSIC M LINE posiada na przedniej p??ycie delikatne poziome przet??oczenia. Oba typy grzejnik??w wyst?puj? r??wnie?? w wersji pionowej - CLASSIC VERTIKAL. Grzejniki dost?pne s? na zam??wienie.
Wi?cej szczeg??????w wkr??tce.

Grzejniki ??azienkowe firmy TERMA Technologie

22.04.2012
Oferta naszej firmy rozszerzy??a si? o produkty firmy TERMA Technologie, producenta grzejnik??w ??azienkowych. W??r??d oferowanych produkt??w znajduj? si? tradycyjne grzejniki drabinkowe, grzejniki dekoracyjne, ekskluzywna armatura grzejnikowa oraz grza??ki elektryczne. Po wi?cej informacji odsy??amy na stron? firmow? www.termatechnologie.com

Nowe cenniki !!!!

1.04.2011
W sekcji "Do pobrania" w lewym dolnym rogu dost?pne s? ju?? aktualne cenniki na produkty firmy HM obowi?zuj?ce od 1.04.2011 r.

Cookies tzw. ciasteczka

Wa??ne: Strona wykorzystuje pliki cookies ( tzw. ciasteczka)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu ??wiadczenia Pa??stwu us??ug na najwy??szym poziomie, w tym w spos??b dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie?? dotycz?cych cookies oznacza, ??e b?d? one zamieszczane w Pa??stwa urz?dzeniu ko??cowym. Mo??ecie Pa??stwo dokona? w ka??dym czasie zmiany ustawie?? dotycz?cych cookies.

Wi?cej szczeg??????w w zak??adce "Regu??y cookies"


Zmiana adresu !!!!

25.10.2012
Od dnia 1 listopada 2012 roku nasz firma zmienia siedzib?.
NOWY ADRES :

MORGOWA 12
91-231 ???d??

Zapraszamy :)


Targi INTERBUD 2011 Pawilon 2 stoisko nr 30

15.01.2010
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska naszej firmy na Targach Budownictwa Interbud 2011, kt??re odb?d? si? w ?odzi w dniach 17-20 luty. Zapraszamy do Pawilonu 2 ( namiot obok hali sportowej ) stoisko nr 30 ( na wprost wej??cia. W tym roku nasza firma przygotuj? stoisko wsp??lnie z firm? ALFATERM Polatowski sp.j .

Nowa ods??ona !!!

1.10.2010
Witamy na "od??wie??onej" stronie naszej firmy. Od teraz strona b?dzie na bie???co aktualizowana i znajd? si? na niej naj??wie??sze informacje dotycz?ce naszej firmy oraz oferowanych produkt??w. Zach?camy do przegl?dania !!!!!

Je??eli chcecie by? na bie???co informowani o nowo??ciach pojawiaj?cych si? na stronie, promocjach i nowych produktach zach?camy do podania swojego adresu e-mail w formularzu Newsletter. Od tej pory b?dziecie na bie???co informowani o nowo??ciach na stronie.