• Fotowoltaika

  FOTOWOLTAIKA

  Osoby zainteresowane w??asn─? elektrowni─? s??oneczn─? zapraszamy do kontaktu.Mamy na swoim koncie setki zamontowanych instalacji fotowoltaicznych.

  WWW.DUTERM-ENERGY.PL nowa strona !!!!

  Nasza firma rozszerza dzia??alno??─? o monta?? i sprzeda?? instalacji fotowoltaicznych. Z tego powodu na dniach planujemy uruchomi─? now─? stron─? o (…)

  Zmiana cennik??w produkt??w HM

  01.04.2014

  Od dnia 1.04.2014 obowi─?zuj─? new ceny na produkty firmy HM. Aktualne cenniki do pobrania w zak??adce Cenniki i Katalogi.

  Targi AQUA-TERM Nitra

  14.02.2013
  W dniach 12-15.02.2013 w miejscowo??ci Nitra na S??owacji odby??y si─? targi AQUA-TERM. Jest to najwi─?ksza impreza targowa zwi─?zana z technik─? grzewcz─? i sanitarn─? w tym kraju. Odbyli??my tam wiele ciekawych (…)

Oferta / grzejniki Centara

centara

centara

Koncepcja modelu CENTARA zaprojektowana przez firm─? HM otwiera nowe perspektywy w rozwi─?zaniach przy??─?czy ??rodkowych. Ekonomicznie zoptymalizowana produkcja wielkoseryjna w po??─?czeniu z najnowocze??niejsz─? technologi─? sprawiaj─?, ??e model CENTARA jest modelem pierwszego wyboru w nowo powstaj─?cych obiektach.

 

 

Dane techniczne grzejnika

 • Produkt niemiecki wyprodukowany przez koncern HM w nowoczesnej fabryce w Dingelst?Ądt
 • Grzejniki CENTARA wykonane s─? z walcowanej na zimno blachy stalowej z estetycznymi przet??oczeniami co 33 1/3 mm
 • Typoszereg grzejnik??w CENTARA obejmuje wysoko??ci konstrukcyjne :350,500,600,
 • 900 mm oraz d??ugo??ci od 400 do 3000 mm.
 • Zamkni─?ta , dwu -i tr??jp??ytowa budowa z o??ebrowaniem konwekcyjnym(typ 21,22,33) lub bez niego (typ 20), ze wspawanymi ??ciankami bocznymi i nak??adanym, ??atwym do zdemontowania grillem (pokryw─? wierzchni─?).
 • Centralnie wbudowany zestaw przy??─?czeniowy umo??liwia zasilanie grzejnika od do??u i we wszystkich typach znajduj─? si─? w tej samej pozycji, co pozwala na bezproblemow─? zmian─? wielko??ci grzejnik??w nawet w przypadku, kiedy instalacja jest ju?? wykonana.
 • Najwy??szej jako??ci tr??jwarstwowa pow??oka lakiernicza( podk??ad z ??ywicy ,pow??oka wyko??czeniowa- proszkowa , nak??adana metod─? elektroforezy) gwarantuje trwa??─?,atrakcyjn─? i ??atw─? w utrzymaniu czysto??ci powierzchni─? zewn─?trzn─?.
 • Grzejniki CENTARA polakierowane s─? w kolorze RAL 9016 (??nie??nobia??y), mo??liwe jest tak??e lakierowanie wg palety RAL na zam??wienie.
 • Maksymalna temperatura robocza 110┬░ C, maks. ci??nienie robocze 6 bar (ci??nienie pr??bne 10 bar)
 • Atest Higieniczny PZH : HK/B/1466/01/2005
 • Gwarancja : 10 lat

Do pobrania
Cennik grzejnik??w CENTARA 04.2014
Ulotka CENTARA 2014