• Fotowoltaika

  FOTOWOLTAIKA

  Osoby zainteresowane w??asn─? elektrowni─? s??oneczn─? zapraszamy do kontaktu.Mamy na swoim koncie setki zamontowanych instalacji fotowoltaicznych.

  WWW.DUTERM-ENERGY.PL nowa strona !!!!

  Nasza firma rozszerza dzia??alno??─? o monta?? i sprzeda?? instalacji fotowoltaicznych. Z tego powodu na dniach planujemy uruchomi─? now─? stron─? o (…)

  Zmiana cennik??w produkt??w HM

  01.04.2014

  Od dnia 1.04.2014 obowi─?zuj─? new ceny na produkty firmy HM. Aktualne cenniki do pobrania w zak??adce Cenniki i Katalogi.

  Targi AQUA-TERM Nitra

  14.02.2013
  W dniach 12-15.02.2013 w miejscowo??ci Nitra na S??owacji odby??y si─? targi AQUA-TERM. Jest to najwi─?ksza impreza targowa zwi─?zana z technik─? grzewcz─? i sanitarn─? w tym kraju. Odbyli??my tam wiele ciekawych (…)

Oferta / grzejniki Galant

Galant

galant

To, co ju?? na pierwszy rzut oka odró??nia grzejnik GALANT od innych grzejników, to jego elegancka, p??aska ,wyprofilowana forma. Sko??ne kanty „grilla” sprawiaj─?, ??e grzejnik optycznie p??ynnie wkomponuje si─? w ??ciany ka??dego wn─?trza. P??askie powierzchnie oraz jednym ruchem r─?ki ??ci─?gany grill( pokrywa wierzchnia) umo??liwiaj─? szybkie i ??atwe czyszczenie urz─?dzenia i zapewniaj─? trwa??─? higien─? i komfort u??ytkowania. Najwy??sza jako??─? zastosowanych materia??ów, nowoczesny proces produkcji, uniwersalna technika przy??─?czeniowa i oszcz─?dno??─? energii przy u??ytkowaniu pozwala zaliczy─? grzejniki GALANT do najnowocze??niejszych i bezwarunkowo najlepszych grzejników z integralnie wbudowanymi przy??─?czeniami.


Dane techniczne grzejnika

 • Produkt niemiecki wyprodukowany przez koncern HM w nowoczesnej fabryce w Dingelst?Ądt
 • Grzejniki GALANT wykonane s─? z walcowanej na zimno blachy stalowej z estetycznymi przet??oczeniami co 33 1/3 mm
 • Typoszereg grzejnik??w GALANT obejmuje wysoko??ci konstrukcyjne :200,350,500,600,900 mm oraz d??ugo??ci od 400 do 3000 mm.
 • Zamkni─?ta, dwu - i tr??jp??ytowa budowa z o??ebrowaniem konwekcyjnym(typ 21,22,33) lub bez niego (typ 20), ze wspawanymi ??ciankami bocznymi i nak??adanym, ??atwym do zdemontowania grillem (pokryw─? wierzchni─?).
 • Integralnie wbudowany zestaw przy??─?czeniowy umo??liwiaj─? zasilanie grzejnika od do??u lub z boku zar??wno z prawej jak i lewej strony. Grzejnik posiada pi─?─? kr??─?c??w przy??─?czeniowych o wewn─?trznym gwincie R 1/2Ô?Ł
 • Najwy??szej jako??ci tr??jwarstwowa pow??oka lakiernicza( podk??ad z ??ywicy ,pow??oka wyko??czeniowa- proszkowa , nak??adana metod─? elektroforezy) gwarantuje trwa??─?,atrakcyjn─? i ??atw─? w utrzymaniu czysto??ci powierzchni─? zewn─?trzn─?.
 • Grzejniki GALANT polakierowane s─? w kolorze RAL 9016 (??nie??nobia??y), mo??liwe jest tak??e lakierowanie wg palety RAL na zam??wienie.
 • Maksymalna temperatura robocza 110┬░ C, maks. ci??nienie robocze 6 bar (ci??nienie pr??bne 10 bar)
 • Moc grzewcza sprawdzona i ustalona wg DIN EN 442
 • Atest Higieniczny PZH : HK/B/1466/01/2005
 • Gwarancja : 10 lat

Pliki do pobrania
Katalog grzejnik GALANT 2014
Cennik grzejnik??w GALANT 04.2014
Cennik GALANT 04.2014
Najnowszy katalog produkt??w firmy HM (13Mb)